PER SABER-NE MÉS

ESPAIS WEB INTERNET SEGURA I EDUCACIÓ
* Espai a la XTEC dInternet Segura
* Pantallas amigas. Per un ús responsable i segur de les tecnologies. Espai web amb grancquantitat de recursos educatius per treballar el tema.

* Kiddia
* Agència de Qualitat d’Internet (IQUA). Internet Segura
* Servei Educatiu del Tarragonès: Navegar amb seguretat
* Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Navegueu amb seguretat.
* Menores en las TIC: Educando para una internet más segura http://menoresenlastic.fundacionctic.org
* Internet sin acoso
* Mossos d’Esquadra. Internet segura. Consells i orientacions
* Protegir i educar: L’Escola en xarxa. Blog del Departament d’Educació i l’Autoritat Catalana de Protecció de dades amb els continguts de les Jornades que organitzen sobre protecció de dades i seguretat a internet entre els menors d’edat.
* Internetsegura.Udl.cat. Amb gran quantitat de referències i eines d’utilitat.
* Internet&familia. Fundación CTIC Sociedad de la Información gestiona des de finals de 2006 Internet y Familia un projecte del Govern del Principat d’Astúries que aborda la labor d’afavorir l’accés segur a la tecnologia impulsant la formació i la reflexió necessària sobre els riscos que el seu ús pugui portar.
* Segu-Kids. Espai creat per a oferir informació a joves, pares i docents, sobre Seguretat a Internet.
GUIES, MANUALS I ESTUDIS SOBRE SEGURETAT
* Guía de prevenció de riscos en l’ús de portàtils del Departament de Treball: Pot resultar útil per donar recomanacions i pautes de bon ús a docents, alumnat i famílies
* Kiddia.org. Guia Educar para proteger para padres y madres de niños y niñas. Material educatiu del portal Kiddia
*INTECO.
- Guía de menores en Internet para padres y madres Amb pautes per abordar determinades situacions d’ús per part dels petitis a la xarxa.
- Guía sobre las redes sociales, menores de edad y privacidad en la Red. Amb informació útil per conèixer el funcionament i riscos de les xarxes socials.
- Guía para la protección legal de los menores en el uso de Internet. Adreçada a pares i educadors.  Amb recomanacions i mesures d’actuació davant de situacions de perill.
- Guía práctica sobre cómo activar y configurar el control parental de los sistemas operativos. Adreçada a pares i educadors amb informació necessària per activar i configurar eines de control i paràmetres de configuració dels sistemes operatius, per tal de previndre atacs externs.
- Guía sobre ciberbullying y grooming Amb informació sobre les principals conductes relacionades amb l’acosament a menors a través de mitjans electrònics. També amb informació i recomanacions sobre com actuar en aquestes situacions.
- Inteco. Estudi sobre hàbits en l’ús de les TIC per a nens i nenes i adoslecents (2009).
* 1×1. Ordinadors a l’aula. Manual de bons usos digitals. Guia de recomanacions i hàbits saludables davant la tecnologia. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
* I-Confiable. Educar en lús saludable isegur de les noves tecnologies. Guia per a les famílies, escoles i educadors.
* Projecte CLI – Prometeo. Manuals pràctics per a les famílies i per als alumnes: Manual pràctic de 9 a 11 anysManual pràctic de 12 a 14 anysManual pràctic de 15 a 17 anys
* Cambra de Comerç de Barcelona: Llibre Blanc de la seguretat a internet
* Agencia Española de protección de datos. Guía de Recomendaciones destinada a padres y niños para navegar de manera segura por Internet
* Estudi “Menores y redes sociales” elaborat pels professors de la Universitat de Navarra Xavier Bringué i Charo Sádaba per al Foro Generaciones Interactivas de Fundación Telefónica. Document complet.
* Estudi Seguretat en l’ús d’Internet dels nois i noies de 8 i 14 anys, (III Jornada Protegir i Educar. L’escola en xarxa)
Realitzat per segon any per la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC), per encàrrec del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) i amb la col·laboració de l’Instituto Apolda.
* Guia de redes sociales para famílias. Editada pel Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CeDeC)
* Vols ser amic meu?. Treball de recerca de segon de batxillerat de Marta Torner. Curs 2010-2011. Com veu i s’explica una jove el món de les xarxes socials.
* Vídeos de la III Jornada sobre protecció de dades i seguretat a Internet entre menors d’edat
* Autoritat Catalana de Protecció de Dades. L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Apdcat) ha posat en marxa una nova campanya informativa dirigida als menors d’edat per tal de millorar-ne la protecció a l’hora d’accedir a internet. Amb el nom A internet, controles?, la campanya de l’Apdcat vol facilitar informació perquè els menors tinguin cura de les dades personals que posen a l’abast d’altres persones a través de la xarxa informàtica. Consta de quatre elements bàsics:
- La Guia de menors a Internet
- El Manual de bons usos digitals
- Les fitxes tècniques divulgatives
- L’espot (amb dues versions, una d’elles curta), en suport audiovisual.
* INTECO/PAntallas amigas. Guia sobre adolescencia y sexting: qué es i cómo prevenirlo.

MATERIALS DIDÀCTICS
* Fent amics. Documental. Trenta minuts TV3
* Pantallas amigas. Per un ús responsable i segur de les tecnologies. Espai web amb gran quantitat de recursos educatius per treballar el tema.
* Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Recull de 8 vídeos didàctics editats pel govern de Noruega per treballar la seguretat a internet amb adolescents.
* Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Joc Navega segur
* CESICAT. Joc Segursalaxarxa
* EDU365. Espai de recursos Internet Segura.
* Navega per internet amb tota seguretat. Webquest de l’Eva Murillo i el Sebastià Capella. (CS primària i 1er cicle secundària)
* Cesicat. Aprén a navegar per internet de forma segura. En Cesc i la Cati són dos germans que ajuden a navegar per Internet de forma segura amb consells fàcils i efectius.
* Internet sin riesgos. Sèrie d‘animacions i activitats interactives sobre els riscos d’Internet orientat principalment a nens de 7 a 12 anys.
* Coneix els perills d’Internet de la mà de Vizu i de la seva germana Lola.
* Pantallas Amigas al Youtube. Vídeos educatius.
* Associació de protégeles. Canal protégeles al Youtube. Recull de vídeos.
* Canal internet amb seny al Youtube
* Espai Internet a 3cat24.cat: Alerta a les xarxes socials.
* Click-Tic y al aula. Taller de seguridad en internet. Proposta didàctica.
* Las aventuras de Reda y Neto. Cuidando los datos personales.
CIBERBULLYING
* Protocolo de actuación escolar ante el ciberbullying. El protocol és el resultat del treball de EMICI, un grup de professionals que miren de donar resposta a un problema que es manifesta dia a dia a les aules.
* Blog Ciberbullying. Acoso por internet entre menores. Blog temàtic de Pantallas amigas. Amb abundant informació sobre el tractament pedagògic del ciberbullying.
* Vídeo “Les paraules són pitjors que els cops de pal i les pedres”. Sovint, les respostes més eficients són les que donen les mateixes víctimes de l’assetjament. Aquest és el cas del vídeo d’Alye Pollack, una adolescent que ha estat patint assetjament escolar des de fa anys. En el vídeo, anomenat Words are worse than sticks and stones (Les paraules són pitjors que els cops de pal i les pedres), l’adolescent intenta difondre el missatge “Pensar abans de parlar pot salvar vides”.


Font:  Recursos extrets del blog Rebost Digital.